Select Country

Select Language

팝업 닫기

De educatieve
waarde van Magformers

Magformers is het levenslange leerinstrument dat ontwikkeld is
met educatieve effecten voor niet alleen baby’s en kinderen, maar voor alle leeftijdsgroepen.

Sensomotorische fase (geboorte tot 3 jaar)

Tijdens deze periode vindt 80% van de hersenontwikkeling plaats. De ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel wordt bereikt door middel van activiteiten die de zintuigen stimuleren en de beweging van de vingers.

Educatief effect

 • Stimulatie van het zicht door verschillende kleuren en vormen.
 • Stimulatie van het gehoor door het heldere geluid van het verbinden/uit elkaar halen.
 • Verbetering van het vermogen om kleuren en vormen te herkennen.
 • Vorming van hand-/oog-coördinatie door het verbinden/uit elkaar halen van Magformers.
 • Ontwikkeling van grove en fijne motoriek door beweging van armen, handen en figuren.

Gedreven ontdekkingsfase (3 tot 5 jaar)

Tijdens deze periode verkennen kinderen enthousiast hun omgeving. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid, terwijl ze zelf proberen dingen in hun omgeving te controleren. Hun symbolisch denkvermogen ontwikkelt zich en de algemene speelvorm is vaak een vorm van fantasie of doen-alsof.

Educatief effect

 • Vergroting van het manipulatieve vermogen van de vingers.
 • Vergroting van het divergente denkvermogen, de fantasie en creativiteit door spontaan spel.
 • Ontwikkeling van vaardigheden in vormende kunsten en begrip van symmetrie, constructie, zijden en lijnen.

Onafhankelijke gedragsfase (5 tot 7 jaar)

De handelingen van kinderen worden getriggerd door hun zelfstandigheid, onafhankelijkheid en prestaties. Het vermogen om te denken en zich te uiten op hun eigen, unieke manier ontwikkelt zich. Spel wordt geïnspireerd door hun eigen creativiteit en originaliteit.

Educatief effect

 • Begrip van wiskundige basisconcepten, zoals geheel en gedeelte, overeenkomstigheid en patronen.
 • Vergelijking van vorm en maat, plaats en richting van boven en onder en links en rechts om het concept van semiotische relaties en ruimtelijk begrip te begrijpen.
 • Vergroting van creativiteit, probleemoplossend vermogen, onafhankelijkheid en zelfverzekerdheid.
 • Ontwikkeling van taalvaardigheden.

Concrete denkfase (7 tot 12 jaar)

Kinderen zijn in staat specifiek te denken en in detail te vertellen wat ze overal meegemaakt hebben. Dit proces ontwikkelt de observatievaardigheden en het analytische en logische denkvermogen.

Educatief effect

 • Vorming van observatievaardigheden en analytisch denkvermogen om verschillende voorwerpen te kunnen creëren.
 • Ontwikkeling van ruimtelijk begrip door het creëren van gebouwen en structuren.
 • Ontwikkeling van het logisch denkvermogen en redeneren.
 • Vorming van het creatief probleemoplossend vermogen om ingewikkelde structuren te kunnen bouwen.
 • Combinatie van wiskundige concepten en wetenschappelijke principes om magnetische constructies te kunnen bouwen.