Select Country

Select Language

팝업 닫기

Đặc điểm của Magformers Chơi theo mẫu và Lợi ích về giáo dục
Việc tạo hình với các dạng hình học, sử dụng các dạng hình học cơ bản sẽ giúp phát triển tư duy toán học và việc học các phép cộng, trừ, nhân, chia và các mẫu hình.