Select Country

Select Language

팝업 닫기

Nguyên lý của Magformers

Magformers với việc rèn luyện bộ não 3D sẽ giúp phát triển các kỹ năng sáng tạo và phát triển não bộ cho trẻ.

Đặc điểm của nam châm và nguyên lý của Magformers

Nam châm có cực âm và cực dương. Các cực trái dấu của nam châm sẽ hút nhau, còn các cực cùng dấu sẽ đẩy nhau. Các nam châm neodymium được bao bọc toàn bộ trong các cạnh ngoài của Magforemers làm cho Magformers quay theo bất kỳ hướng nào cũng có thể hút nhau. Vì vậy, Magformers không chỉ được thiết kế với mục đích xếp chồng lên nhau như những khối hình bình thường, nó được thiết kế để làm bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên vì sức mạnh kết nối tuyệt vời cho dù hướng nào đi nữa.

Phát triển trí não và khả năng sáng tạo

Magformers là đồ chơi 3D tốt nhất cho sự phát triển trí não và khả năng sáng tạo của trẻ. Trẻ có thể chuyển từ dạng mặt phẳng 2D thành hàng trăm cấu trúc hình học 3D, và trong lúc chơi, một cách tự nhiên trẻ sẽ có thể nhận ra được nguyên lý của nam châm bằng cách cảm nhận lực hút nam châm. Magformers là đồ chơi nam châm có sức mạnh vô cùng mà có thể đưa trẻ đến với thế giới tưởng tượng và sáng tạo không giới hạn.

6 Cách chơi Magformers

Trẻ có thể tạo ra các hình dạng khác nhau mà trẻ thích theo 6 phương pháp vô cùng đơn giản: xếp, kéo lên, cuộn tròn, biến hình, chồng và kết hợp.